კვირას, 9 მაისს გაიმართა ასოციაცია საქართველოს საზოგადოების პრეზენტაცია სოფელ გავაზში, რომელსაც ესწრებოდნენ სოფელში მცხოვრები ყველა თაობის ადამიანი და მოწვეული სტუმრები, მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციები: ქალაქ ლაგოდეხის ,,სამოქალაქო განვითარების ასოციაცია” და სოფელ ლელიანის ორგანიზაცია ,,ლელი” ს წარმომადგენლები.
ასოციაცია საქათველოს საზოგადოება არის არასამთავრობო ორგანიზაცია,  რომელიც 7 აპრილს დაფუძნდა სოფელ გავაზში  გიორგი გიორგაშვილის, დავით რაჯებაშვილის, ზვიად ნესოშვილის, გელა კანდელაკისა და ანა გიორგაშვილის მიერ. —- ასოციაციას უკვე ჰყავს 40ზე მეტი სრულუფლებიანი წევრი.

ჩვენ ყველა თანასწორი ვართ, ჩვენი კარი ყველასთვის ღიაა.
პრეზენტაციის წამყვანები
დამსწრე საზოგადოება
პრეზენტაცია

Similar Posts