ორგანიზაციის შესახებ

ასოციაცია საქართველოს საზოგადოება არის არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც შეიქმნა 2010წლის 7 აპრილს .
ამ ორგანიზაციის მიზანია ხელი შეუწყოს საქართველს მოქალაქეებს განათლების ამაღლებაში, დაიცვას მათი უფლებები, მოახდინოს მათი ინტეგრაცია საზოგადოებაში სხვადასხვა სემინარების, კონფერენციების ჩატარებით და პროექტების განხორციელებით.
იმისათვის, რომ ჩამოყალიბდეს საქართველოს ერთიანი და ძლიერი საზოგადოება ამისათვის საჭიროა ერთმანეთს მხარში დავუდგეთ, გავუზიაროთ ერთმანეთს ჩვენი ცოდნა და გამოცდილება.

.

Similar Posts