მიმდინარე პროექტები:

1.უფასო იურიდიული კონსულტაცია

2. ფერმერთა უფასო კონსულტაცია.

3. 1 ლარიანი სახალხო საბანკო ანგარიში

4. საქველმოქმედო აქცია. მეორადი
ტანსაცმლის შეგროვება უპატრონო ბავშთა
სახლებისათვის.

5. ფინანსური კონსულტაციები..