1 ლარიანი სახალხო საბანკო ანგარიში

1 ლარიანი სახალხო საბნკო ანგარიში ითვალისწინებს შემდეგს: თითოეული ოჯახი თვეში ერთხელ იხდის 1 ლარს, ომელიც ირიცხება მათთვის განკუთვნილ პირად ანგარიშზე და საჭიროების შემთხვევაში მათ ამ თანხის გატანა შეუძლიათ განსაზღვრული დროით უპროცენტოთ, რომელიც შეუძლიათ შემდგომში დააბრუნონ განსაზღვრულ დროში ერთიანად ან ნაწილ-ნაწილ. ეს საშუალებას მისცემს ხალხს ბანკისგან პროცენტიანი სესხის აღება არ მოუხდეს და სარგებლოს მათთვის სპეციალურად შექმნილი ერთლარიანი სახალხო საბანკო ანგარიშით.როგორ უნდა მოხდეს ამის
განხორცილება? ის ოჯახი, რომელიც სურვილს გამოთქვამს იყოს ამ პროექტის მონაწილე ხელს მოაწერს სპეციალურად შექმნილ ხელშეკრულებაზე. ამ პროექტში მონაწილე ოჯახები აირჩევენ ხუთ წარმომადგენელს, რომლებიც გააკონტროლებენ ამ ანგარიშს და გასცემენ თანხას აუცილებლობის შემთხვევაში. ერთი ლარის შეგროვება შეიძლება მოხდეს როგორც ერთიანად ყოველი თვის ბოლოს, ისე თითოეულ ოჯახს შეუძლია მისი გადასახდელი თანხა შეიტანოს მითითებულ საბანკო ანგარიშზე. აქედან შეგროვებული თანხის გამოყენება შეეძლებათ მხოლოდ იმ ოჯახებს, რომლებიც
მონაწილეობენ ამ პროექტში და იხდიან საწევრო გადასახადს. ის ოჯახები, რომლებიც გვიან შეუერთდებიან ამ პროექტს უნდა გადაიხადონ ის თანხა, რაც სხვა ოჯახებმა უკვე გადაიხადეს ანგარიშის გახსნის დღიდან. ასევე თქვენს მიერ
შეტანილ თანხას ერიცხება პროცენტები და 1 ლარიანი საბანკო ანგარიში დღითიდღე იზრდება.

უფასო იურიდიული კონსულტაცია:

უფასო კონსულტაციებს გავუწევთ ყველა იმ პირს, ვისაც ესაჭიროება დახმარება ამ სფეროში და არ შეუძლია მიმართოს ადვოკატს უსახსრობის გამო.

1. სარჩელის მომზადებაში დახმარება.
2. მოქალაქეებისათვის თავიაანთი უფლებების გაცნობა.

3. ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთათვის დახმარება და მათი უფლებების დაცვა.
4. საკუთრების დაცვა. და სხვა იურიდიული საკითხების გადაწყვეტაში კონსულტაციების გაწევა.

კონსულტაციას გაგიწევენ ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის
სტუდენტები:

გიორგი გიორგაშვილი 895 59 08 49

გელა კანდელაკი 898 17 20 57

ზვიადი ნესოშვილი 874 22 22 94

ანრი გოგოლაძე 855 636291

ლევან კობახიძე 893 449984

ფინანსური კონსულტაციები:

ნიკა ბერიაშვილი 898 637328

ფერმერთა კონსულტაციები:

კობა ბიბილაშვილი 891 996518

რაჭა-ლეჩხუმი, ქვემო სვანეთი. მთავარი სპეციალისტი.

ფერმერთა კონსულტაცია:
სასოფლო-სამეურნეო საკითხებთან დაკავშირებით უფასო კონსულტაციას გაგიწევთ ვასიკო გიორგაშვილი ნებისმიერ აგრონომიულ საკითხზე.
კონსულტაციას გაგიწევთ შემდეგ საკითხებში:1. ვაზის მოვლა გაშენება.
2. წამლის სწორედ შერჩევა დაავადებისდამიხედვით.
3. მოსავლიანობის გაზრდისათვის საჭირო ხერხები. და სხვა საჭირო ინფორმაციის მიღება ხეხილის მოვლის შესახებ..