დღეს 28 აპრილს დაიდო ხელშეკრულება პარტნიორობის თაობაზე „ასოციაცია საქართველს საზოგადოებასა“ და საგანმანათლებლო ცენტრ „ცოდნას“ შორის, რომელიც ითვალისწინებს ინფორმაციის გაცვლას სასწავლო პროგრამებთან დაკავშირებით, ასოციაციის წევრების, თანამშრომლების გადამზადებას, ტრენერების მომზადებას და დახმარებას, ერთობლივ პროექტების განხორციელებას, გრანტების მოპოვებაში დახმარებას და ერთობლივ ზრუნვას განათლების დონის ასამაღლებლად საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოებაში..

Similar Posts