კვირას 3 საათზე გაიმართა ჩვენი ორგანიზაციის “ასოციაცია საქართველოს საზოგადოების” პრეზენტაცია. პრეზენტაციამ წარმატებით ჩაიარა, იყო კითხვა–პასუხი. დამსწრე საზოგადოებამ მიიღო სრული ინფორმაცია ორგანიზაციისა და მისი საქმიანობის შესახებ..

Similar Posts