ბიზნეს დავების ალტერნატიული გადაწყვეტის ცენტრი

ასოციაცია საქართველოს საზოგადოებამ 2010 წლის 12 დეკემბერს ჩამოაყალიბა “ბიზნეს დავების ალტერნტაიული გადაწყვეტის  ცენტრი” საქართველოში, რომელიც საქართველოს მოსახლეობას უფასოდ…