საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების ცენტრი (პროექტი)

  არასამთავრობო ორგანიზაცია „ასოციაცია საქართველოს საზოგადოება“-მ, 2011 წლის იანვარში შექმნა „საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების ცენტრი”, რომელიც ხელს უწყობს…

საქართველოს ეკოლოგია

როგორც  მოგეხსენებათ  ტყეებს  პლანეტის  ფილტვებს  ეძახიან.  ბოლო  ასწლეული  შეიძლება  ჩაითვალოს  მსოფლიო  ეკოლოგიური  კატასტროფების  პიკად.  ამ  თვალსაზრისით  განსაკუთრებით  მძიმე …