კომპიუტერული კურსები

ორგანიზაციის ოფისში მიმდინარეობს კომპუტერული კურსები, სწავლება სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის უფასოა..