მთავარი » დახმარება

დახმარება

თქვენი წვლილი შეიტანეთ საქართველოს  ერთიანი, ძლიერი და სამართლიანი სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბებაში.

საქართველოს ბანკი

ასს „საქართველოს ბანკში“ „ ასოციაცია საქართველოს საზოგადოების“ ანგარიშზე თანხების ეროვნულ ვალუტაში (ლარი) ჩარიცხვისათვის აუცილებელი საბანკო რეკვიზიტები

მიმღების ბანკი:
სააქციო საზოგადოება „საქართველოს ბანკი“
ცენტრალური ფილიალი (კოდი) 220101502
მიმღების დასახელება:   ასოციაცია საქართველოს საზოგადოება
მიმღების ანგარიშის ნომერი:  941888500
საქართველო, თბილისი 0105, პუშკინის ქ. 3

BANK DETAILS FOR TRANSFERS IN US DOLLAR
Intermediary Bank
Citibank N.A . , NEW York , USA
SWIFT:  CITIUS33
Account with Institution
Bank of Georgia, SWIFT: BAGAGE22
3, Pushkin Street, 0105 Tbilisi, Georgia
Beneficiary: ASSOCIATION GEORGIA SOCIETY
Account: 941888500

BANK DETAILS FOR TRANSFERS IN EURO
Intermediary Bank
Commerzbank, Frankfurt, Germany
SWIFT: COBADEFF
Account With Institution
Bank of Georgia, SWIFT:BAGAGE22
3, Pushkin Street, 0105 Tbilsi, Georgia
Beneficiary: ASSOCIATION GEORGIA SOCIETY
Account:     941888500

We eMoney.ge

ანგარიში: 360526798.