ასოციაციის მიერ დაფინანსებული 3 პროექტი წარმატებით დასრულდა

ასოციაციის მიერ დაფინანსებული  3 პროექტი წარმატებით დასრულდა ასოციაცია საქართველოს საზოგადოება აქტიურად აგრძელებს თავის მრავალფეროვან საქმიანობას და საქართველოს მასშტაბით…

ლიდერთა საზაფხულო სკოლა

2010 წლის 15 აგვისტოდან 22 აგვისტოს ჩათვლით “ასოციაცია საქართველოს საზოგადებამ” განახორციელა პროექტი “ ლიდერთა საზაფხულო სკოლა” ყვარლის რაიონ…

|

ასოციაცია საქართველოს საზოგადოების პრეზიდენტის სიტყვა

მე და ჩემს თანამოაზრეებს მიგვაჩნია, რომ დღეს ქართველი ხალხი ძალიან მძიმე მდგომარეობასა და პირობებში იმყოფება. მათ გვერდში დგომა…

პრეზენტაცია გავაზში

კვირას, 9 მაისს გაიმართა ასოციაცია საქართველოს საზოგადოების პრეზენტაცია სოფელ გავაზში, რომელსაც ესწრებოდნენ სოფელში მცხოვრები ყველა თაობის ადამიანი და…

ხელშეკრულება პარტნიორობაზე

დღეს 28 აპრილს დაიდო ხელშეკრულება პარტნიორობის თაობაზე „ასოციაცია საქართველს საზოგადოებასა“ და საგანმანათლებლო ცენტრ „ცოდნას“ შორის, რომელიც ითვალისწინებს ინფორმაციის…

კომპიუტერული კურსები

ორგანიზაციის ოფისში მიმდინარეობს კომპუტერული კურსები, სწავლება სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის უფასოა..

პრეზენტაცია თბილისში

კვირას 3 საათზე გაიმართა ჩვენი ორგანიზაციის “ასოციაცია საქართველოს საზოგადოების” პრეზენტაცია. პრეზენტაციამ წარმატებით ჩაიარა, იყო კითხვა–პასუხი. დამსწრე საზოგადოებამ მიიღო…

ასოციაციის მიზნები

1.  ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვა; 2.  სამოქალაქო ინტეგრაციის ხელშეწყობა; 3.  დემოკრატიული ღირებულებებისა და ფასეულობების დამკვიდრება; 4. …

ზოგადი დებულებები

1.“ ასოციაცია საქართველოს საზოგადოება” (შემდგომში _ ასოციაცია) არის კერძო სამართლის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი, რომელიც მოქმედებს საქართველოს კონსტიტუციის,…

ორგანიზაციის შესახებ

ორგანიზაციის შესახებ

ორგანიზაციის შესახებ ასოციაცია საქართველოს საზოგადოება არის არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც შეიქმნა 2010წლის 7 აპრილს . ამ ორგანიზაციის მიზანია ხელი…