მთავარი » ინფორმაცია You are currently browsing entries filed in: ინფორმაცია

საქართველოს ახალი კონსტიტუცია

გადმოწერეთ PDF ფორმატი. საქართველოს ახალი კონსტიტუცია .

ასოციაცია საქართველოს საზოგადოების პრეზიდენტის სიტყვა

მე და ჩემს თანამოაზრეებს მიგვაჩნია, რომ დღეს ქართველი ხალხი ძალიან მძიმე მდგომარეობასა და პირობებში იმყოფება. მათ გვერდში დგომა და დახმარების აღმოჩენა სჭირდებათ. სწორედ, ამიტომ გადავწყვიტეთ, შეგვექმნა ასოციაცია საქართველოს საზოგადოება, რომელიც ჩვენს ხალხს მხარში დაუდგება და ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რომ მათ პრობლემები შეძლებისდაგვარად  გადაუწყვიტოს და გააბედნიეროს. ჩვენს პრობლემებს ვერავინ გადაჭრის ჩვენს გარდა, რაც ჩვენი გასაკეთებელია ჩვენვე […]

ხელშეკრულება პარტნიორობაზე

დღეს 28 აპრილს დაიდო ხელშეკრულება პარტნიორობის თაობაზე „ასოციაცია საქართველს საზოგადოებასა“ და საგანმანათლებლო ცენტრ „ცოდნას“ შორის, რომელიც ითვალისწინებს ინფორმაციის გაცვლას სასწავლო პროგრამებთან დაკავშირებით, ასოციაციის წევრების, თანამშრომლების გადამზადებას, ტრენერების მომზადებას და დახმარებას, ერთობლივ პროექტების განხორციელებას, გრანტების მოპოვებაში დახმარებას და ერთობლივ ზრუნვას განათლების დონის ასამაღლებლად საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოებაში..

ზოგადი დებულებები

1.“ ასოციაცია საქართველოს საზოგადოება” (შემდგომში _ ასოციაცია) არის კერძო სამართლის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი, რომელიც მოქმედებს საქართველოს კონსტიტუციის, საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის, საერთაშორისო სამართლის ნორმების, საქართველოს კანონმდებლობის და ამ წესდების შესაბამისად.  ასოციაცია, თავისი მიზნებიდან გამომდინარე, მოქმედებს საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე, ასევე მის ფარგლებს გარეთ. 2.  ასოციაციას გააჩნია დამოუკიდებელი ბალანსი, განცალკევებული ქონება, საანგარიშსწორებო საბანკო ანგარიშები როგორც ეროვნულ, ასევე […]