მთავარი » სტატიები You are currently browsing entries filed in: სტატიები

საქართველოს ეკოლოგია

როგორც  მოგეხსენებათ  ტყეებს  პლანეტის  ფილტვებს  ეძახიან.  ბოლო  ასწლეული  შეიძლება  ჩაითვალოს  მსოფლიო  ეკოლოგიური  კატასტროფების  პიკად.  ამ  თვალსაზრისით  განსაკუთრებით  მძიმე  მდგომარეოობაა  პოსტსაბჭოთა  სივრცის  ქვეყნებში. აღნიშნულ  პრობლემას  ვერც  საქართველომ  აუარა  გვერდი.  განსაკუთრებით  90-იან  წლებში  შექმნილმა  მძიმე  ეკონომიკურ-სოციალურმა  კრიზისმა  თავისი  დაღი  დაასვა  საქართველოს  ბუნებას.  თუ  გავითვალისწინებთ  იმას,  რომ  რელიეფური  თავისებურებიდან  გამომდინარე,  საქართველოში  არ  არსებობს  სამრეწველო  დანიშნულების  ტყეები,  უმოწყალო  ჩეხვამ  […]

EU Contract Law – ევროპის სახელშეკრულებო სამართალი

Options for a Common Law of Contract in the European Union A principle aim of the European Union (EU) is to facilitate trade between member states. To achieve this, a single market has been established to enable businesses and individual consumers to trade freely. However, impediments to trade still remain. One major problem is the […]

Introduction to Alternative Dispute Resolution

დავების მოგვარების ალტერნატიული მეთოდები Alternative Dispute Resolution (ADS) is a widely used mechanism for resolving commercial disputes outside the formal court system. It is used in a variety of circumstances and in many jurisdictions. It has become popular for several reasons – ·         It can, though not always, be quicker and cheaper than going through […]

Introduction to the European Convention on Human Rights

ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპული კონვენცია The European Convention on Human Rights was adopted in 1950 by the member states of the Council of Europe (now 47 nations) to help bolster democracy and to prevent the widespread abuses of human rights that had taken place under fascism and which were still widespread under communism. The Convention […]

ლისაბონის ხელშეკრულება

The Treaty of Lisbon The Treaty of Lisbon came into force on 1 December 2009 and reforms the way in which the European Union functions. The treaty makes the Charter of Fundamental Rights and Freedoms, which was adopted a few years ago, legally binding for the first time. In addition the EU has acceded to the European […]