სიახლეები

ქართულ-ჩინური ჩაის ცენტრი ჩინეთის დღეზე ( Georgian-Chinese Tea Center at China Day)

ქართულ-ჩინური ჩაის ცენტრი ჩინეთის დღეზე ( Georgian-Chinese Tea Center at China Day)

    On October 11, 2015, the Georgian-Chinese Tea Center participated in the China Day Exhibition. There were presented and shown  different traditions and Culture of China. Our center presented the Chinese Tea Culture and different methods of...

ქართულ-ჩინური ჩაის ცენტრი (Georgian-Chinese Tea Center)

ქართულ-ჩინური ჩაის ცენტრი (Georgian-Chinese Tea Center)

Georgian-Chinese Tea Center was created by the “Association Georgia Society in June of 2015. The goals of the center are: to promote tea culture and traditions in Georgia, to organize educational programs, to hold conferences, discussions, to...

სოციალური ანტეპრენუერები ( Social Entrepreneurs)

სოციალური ანტეპრენუერები  ( Social Entrepreneurs)

რა არის სოციალური ანტეპრენუერობა და ვინ არიან ისინი ? What is Social Entrepreneurship and who are they? სიტყვა “Entrepreneur” , “ანტეპრენუერი” წარმოსდგება ფრანგული სიტყვა “Entrepren”-საგან, რომელიც ნიშნავს ვალდებულების საკუთარ თავზე აღებას, ბიზნესის მფლობელს და მენეჯერს. ჩვენს შემთხვევაში...

სასწავლო-სამუშაო პროგრამა ამერიკის შეერთებულ შტატებში

სასწავლო-სამუშაო პროგრამა ამერიკის შეერთებულ შტატებში

სტუდენტების, სოციალური მეწარმეების და ახლაგაზრდა ფერმერების სასწავლო-სამუშაო პროგრამა ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ასოციაცია საქართველოს საზოგადოების „სოფლის მეურნეობის განვითარების ცენტრი“ უკვე 3 წელია ახორციელებს გაცვლით საგანმანათლებლო პროგრამას ამერიკის შეერთებულ შტატებში, კალიფორნიაში მოქმედი და წარმატებული საგანმანათლებლო ორგანიზაცია „მრავალეროვანი გაცვლითი პროგრამები...

სოციალურ ანტეპრენუერთა ცენტრი (Center for Social Entrepreneurship)

სოციალურ ანტეპრენუერთა ცენტრი (Center for Social Entrepreneurship)

სოციალურ ანტეპრენუერთა ცენტრი ამ ცენტრის მიზანია, მხარი დაუჭიროს  საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს, რომელსაც გააჩნია ინოვაციური იდეები და პროექტები, რომლებიც ხელს შეუწყობს საქართველოში სიღარიბის დაძლევას, ეკონომიკის განვითარებას და ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბებას. დღეს თემში, სოფელში, ქალაქში, რაიონში და ზოგადად ქვეყანაში...

პოპულარულ